Batteritvätt

Vi använder oss av ångtvätt vid rengöring av batterier.

Inget skvätt i lokalen , batteriet kan sitta kvar i trucken och vi tar hand om restprodukter från tvättningen.

Vid rengöring inspekterar vi batteriet, mäter spänning och syravikt i samtliga celler och sammanställer ett protokoll med förslag på lämpliga åtgärder.